EKO Jabłonna logo header

Uchwała nr XL/452/2022 Rady Gminy Jabłonna

Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Jabłonna na lata 2022-2025

Kryzys w branży wod. – kan.

Tworzenie od podstaw przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w formie spółki prawa handlowego w gminie ponad dwudziestotysięcznej nie zdarza się dosyć często, więc może warto to opisać w kwartalniku „Wodociągi Polskie”

Jak zabezpieczyć wodomierz przed mrozem?

W przypadku utrzymujących się ujemnych temperatur powietrza, wzrasta ryzyko uszkodzeń wodomierzy głównych i ogrodowych. Na awarie narażone są wtedy również urządzenia zamontowane bezpośrednio w obrębie zestawów wodomierzowych, a także wewnętrzne, czyli będące w eksploatacji Odbiorcy Usług instalacje wodne.

Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego o mocy 40 kW (Stacja Uzdatniania Wody „Przylesie” w Jabłonnie) oraz agregatu prądotwórczego o mocy 65kW (przepompownia ścieków przy ul. Przylesie 3A w Jabłonnie)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego o mocy 40 kW (Stacja Uzdatniania Wody „Przylesie” w Jabłonnie) oraz agregatu prądotwórczego o mocy 65kW (przepompownia ścieków przy ul. Przylesie 3A w Jabłonnie)

Skip to content