EKO Jabłonna logo header

Jak zabezpieczyć wodomierz przed mrozem?

W przypadku utrzymujących się ujemnych temperatur powietrza, wzrasta ryzyko uszkodzeń wodomierzy głównych i ogrodowych. Na awarie narażone są wtedy również urządzenia zamontowane bezpośrednio w obrębie zestawów wodomierzowych, a także wewnętrzne, czyli będące w eksploatacji Odbiorcy Usług instalacje wodne.
Dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe zabezpieczenie tych urządzeń i instalacji przed oddziaływaniem ujemnych temperatur oraz kontrolowanie ich stanu zwłaszcza, gdy znajdują się one w nieogrzewanych pomieszczeniach piwnicznych lub studniach wodomierzowych nieocieplonych.
Do zabezpieczenia przed mrozem można użyć maty słomianej, styropianu, wełny mineralnej, koca lub podobnego, dobrze izolującego materiału.
Koszty wymiany uszkodzonego wodomierza, który nie został prawidłowo zabezpieczony przed mrozem, ponosi Odbiorca Usług.

Skip to content