EKO Jabłonna logo header

Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego o mocy 40 kW (Stacja Uzdatniania Wody „Przylesie” w Jabłonnie) oraz agregatu prądotwórczego o mocy 65kW (przepompownia ścieków przy ul. Przylesie 3A w Jabłonnie)

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na:
„Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego o mocy 40 kW (Stacja Uzdatniania Wody „Przylesie” w Jabłonnie) oraz agregatu prądotwórczego o mocy 65kW (przepompownia ścieków przy ul. Przylesie 3A w Jabłonnie)” – nr sprawy: GPK/DTO/D/1/2023.

GPK/DTO/D/1/2023 – Wyjaśnienie treści oraz zmiana Zapytania Ofertowego
” W związku ze wyjaśnieniami treści zapytania ofertowego z dnia 20.10.2023 r. Zamawiający zamieszcza na stronie ujednolicone dokumenty zamówienia oraz informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 08.11.2023 r. do godz. 10.00

W związku z pytaniami od jednego z Oferentów do ogłoszenia: „Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego o mocy 40 kW (Stacja Uzdatniania Wody „Przylesie” w Jabłonnie) oraz agregatu prądotwórczego o mocy 65kW (przepompownia ścieków przy ul. Przylesie 3A w Jabłonnie)”, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia:
1. Po sprawdzeniu dokumentacji oraz przeprowadzonej wizji lokalnej, wnosimy o dopuszczenie możliwości zastosowania układu SZR zbudowanego na aparacie ABB OTM. Z naszego wieloletniego doświadczenie wynika, że proponowane rozwiązanie charakteryzuje się większą niezawodnością, dodatkowo nie wymaga zastosowania wyłączników mocy z napędami silnikowymi oraz dodatkowego zasilania z UPS, zabezpieczając Użytkownika przed awarią poszczególnych elementów składowych układu. Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy o akceptację proponowanego rozwiązania.
Odp.: W katalogu ABB w akcesoriach do rozłączników OTM brak jest blokad elektrycznych i mechanicznych. Ww. blokady występują jako akcesoria do rozłączników OT.
Proszę potwierdzić możliwość zastosowania blokach elektrycznych i mechanicznych do rozłączników OTM oraz przesłać przykładowy schemat elektryczny aplikacji układu SZR na rozłącznikach OTM z blokadami elektrycznymi i mechanicznymi.
W przypadku potwierdzenia przez Oferenta, Zamawiający wyraża zgodę.
2. Proszę o doprecyzowanie, że w zakresie Wykonawcy jest położenie okablowania do monitoringu stanów alarmowych pracy agregatu.
Odp.: TAK, jest to w obowiązkach Wykonawcy.
3. Czy wykonawca na obiekcie Przepompowni ma podłączyć agregat do pracującej instalacji elektrycznej, czy też do projektowanej instalacji Zamawiającego (sieci Zawodowej).
Odp.: Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu określonego w opisie zamówienia. Sposób rozwiązania zaproponowany przez Projektanta ma być przedstawiony Zamawiającemu do wglądu i konsultacji.
Wykonawca ma w obowiązkach zapoznanie się z obiektami i funkcjonującą instalacją, ocenę praktycznych możliwości zastosowania rozwiązań technicznych pozwalających na wykonanie zamówienia.
4. W zakresie wykonania instalacji elektrycznej prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może wykorzystać istniejące okablowanie, które uzna za zasadne do wykorzystania.
Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość po uprzednim sprawdzeniu parametrów przez Projektanta oraz podaniu szczegółów w projekcie, a fizycznie po zatwierdzeniu projektu podczas wykonywania instalacji po uprzednim sprawdzeniu pomiarami sprawności okablowania (pomiary rezystancji izolacji i ciągłości żył).
5. W załączniku nr 1.1 str. 2 pkt 4 i 1.2 str.2 pkt 6 jest mowa o modernizacji lub instalacji nowych układów kompensacji mocy pojemnościowo-indukcyjnych regulowanych automatycznie. Na obiekcie nie występują w/w układy w związku z czym wnosimy o uśnięcie zapisu jako nieodnoszącego się do zakresu postępowania.” Odp.: Na obiekcie pompowni P1 występują takie układy, ale są nieczynne. Zapis nie podlega usunięciu.

Skip to content