EKO Jabłonna logo header

Przetargi

W trakcie

Zrealizowane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego o mocy 40 kW (Stacja Uzdatniania Wody „Przylesie” w Jabłonnie) oraz agregatu prądotwórczego o mocy 65kW (przepompownia ścieków przy ul. Przylesie 3A w Jabłonnie)
Skip to content