EKO Jabłonna logo header

Oddana do użytkowania sieć wodociągowa w Jabłonnie

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z zakończeniem prac związanych z budową oraz przekazaniem do eksploatacji sieci wodociągowej w następujących ulicach: Instytuckiej, Marmurowej od nr 71 do 75, Milenijnej, Miłej, Prostej i Sportowej w Jabłonnie, mogą Państwo składać wnioski o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do ww. sieci. Sposób postępowania: • wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia można pobrać ze strony www.ekojablonna.pl (zakładka główna→ Strefa klienta → zakładka po lewej stronie →Druki do pobrania → Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci) • do wypełnionego wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa własności do nieruchomości • wypełnione wnioski należy przesłać mailem na adres bok@ekojablonna.pl lub tradycyjnie pocztą na adres: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Jabłonna Sp. z o.o.ul. Zegrzyńska 1 lok. 1005-110 Jabłonna tel. 22 114 45 45 Procedura przyłączenia się do sieci opisana jest w 7 krokach dokładniej w zakładce → Jak przyłączyć się do sieci (poniżej → Druków do pobrania)

Skip to content